aktivnosti

Наставата во нашето училиште се одвива во современи услови по сите стандарди, со професионален кадар и со постојана примена на интеракција во наставата.

Слободните ученички активности се работат по своја програма, насочувани од одговорните наставници. Нивната активност доаѓа до израз при одбележувањето на значајни датуми и празници, како и при училишните, општинските и регионалните  натпревари во знаење и спорт.

Настапуваме во одбележувањето на сите позначајни манифестации на општинско ниво, а исто така ученици од нашето училиште учествуваат на сите општински, регионални, па дури и државни натпревари.

Секоја година по повод 1 ви април – Денот на шегата организираме Априлијада збогатена со спортски натпревари.

  

ouzivkocingo

Leave a Comment