695f74de61f7976050472170d27ae661

На натпреварите во знаење и спорт во учебната 2014/15 година постигнати се следните резултати:

 • На 10-ти Октомври 2014 година ученичката Симона Филкоска од IXа одделение на општинскиот натпревар „Млади библиотекари“ го освои првото место и се здоби со право на учество на државен натпревар, што се одржа во Велес и каде постигна солиден резултат.
 • На детскиот ликовен конкурс објавен по повод 13 Ноември-ослободувањето на градот Скопје ученичката Ана Латкоска од IXб одделение освои прва награда за ликовна творба.
 • На детски фестивал во Ниш-Србија ученичката Благица Крстаноска од VIIа одделение беше пофалена за ликовна творба.
 • На 39 та државна изложба за меѓународен ликовен конкурс добиена е диплома за за успешно учество на тема „Народната култура како трајна инспирација во моето творештво“
 • Учениците Христијан Балоски и Благица Крстаноска од VIIа одделение беа пофалени за ликовни творби на тема „Културно историски споменици во Охрид“
 • Во декември 2014 година училиштето и ученичката Софија Речкоска од VIа одделение добија пофалници за учество на ликовен конкурс на тема „Флора и фауна“
 • На општинскиот натпревар по математика кој се одржа на 28.02.2015 година ученикот Јован Маркоски од IVб одделение освои второ место , а ученичките Анастасија Кецкароска од IVа и Екатерина Бочвароска од VIа одделение освоија трето место.На регионалниот натпревар по математика кој се одржа во месец март учествуваа истите ученици и сите освоија трето место.
 • На 28.02.2015 година ученикот Влатко Домазетоски од IXа одделение учествуваше на регионален натпревар по германски јазик во Гостивар каде постигна солиден резултат.
 • На 7.03.2015 година ученичките Јована Речкоска, Марија Колоска и Ана Латкоска од IX одделение учествуваа на регионален натпревар по математика и физика во приватното училиште „Јахја Кемал“ во Струга каде постигнаа солидни резултати.
 • На 4.03.2015 година на регионалните спортски натпревари кои се одржаа во нашата спортска сала постигнати се следните резултати

-Наум Шибакоски од IXб одделение освои второ место во пинг-понг

-машката екипа на натпреварот во баскет освои второ место

-екипата во мал фудбал го освои првото место

 • На 4.04.2015 година ученичката Емилија Балоска од IXб одделение учествуваше на општински натпревар по македонски јазик каде што освои потребни поени за учество на државен натпревар кој се одржа во Прилеп на

18.04.2015 гна кој ученичката Емилија Балоска постигна солиден резултат и доби пофалница.

 • На 18.04.2015 година хорот од нашето училиште учествуваше на регионални хорски смотри во Охрид каде го освои второто место.
 • На меѓународниот натпревар „Кенгур“ учествуваа ученици од I-IX одделение и се постигнаа солидни резултати:
 • I место освои ученичката Екатерина Бочвароска VIa , Евгенија Пулеска, Кристина Китрозоска од VIб одделение,
 • II место освоија следните ученици: Влатко Кркачоски Iа, Софија Кецкароска Iб
 • Стефанија Вељаноска и Јонатан Милески од VIIа, Елена Кецкароска од VIIIа
 • III место освоија учениците Марија Mитреска и Христијан Речкоски од Iа одделение и Михаил Китрозоски од VIIIа одделение.

ouzivkocingo

Leave a Comment