MegunarodenDenSportZivkoCingo18-620x360
Основното училиште „Живко Чинго“ – Велгошти активно се вклучи во одбележувањето на Меѓународниот ден на спортот.

Во спортската сала „Тодор Александров“ беа организирани повеќе активности и спортски игри, во кои беа вклучени ученици од одделенска и предметна настава.

„Играта и спортот се неопходни за правилен физички, ментален, психолошки и социјален развој на децата“- велат од училиштето.

Превземено од : http://www.webohrid.com/

Линк : http://www.webohrid.com/2015/04/06/ou-zivko-cingo-velgosti-go-odbeleza-megunarodniot-den-na-sportot/

 • MegunarodenDenSportZivkoCingo01
 • MegunarodenDenSportZivkoCingo02
 • MegunarodenDenSportZivkoCingo04
 • MegunarodenDenSportZivkoCingo05
 • MegunarodenDenSportZivkoCingo06
 • MegunarodenDenSportZivkoCingo03
 • MegunarodenDenSportZivkoCingo07
 • MegunarodenDenSportZivkoCingo08
 • MegunarodenDenSportZivkoCingo10
 • MegunarodenDenSportZivkoCingo11
 • MegunarodenDenSportZivkoCingo12
 • MegunarodenDenSportZivkoCingo13
 • MegunarodenDenSportZivkoCingo09
 • MegunarodenDenSportZivkoCingo14
 • MegunarodenDenSportZivkoCingo14a
 • MegunarodenDenSportZivkoCingo14b
 • MegunarodenDenSportZivkoCingo14c
 • MegunarodenDenSportZivkoCingo15
 • MegunarodenDenSportZivkoCingo18-620x360
 • MegunarodenDenSportZivkoCingo18
 • MegunarodenDenSportZivkoCingo16
 • MegunarodenDenSportZivkoCingo17
 • MegunarodenDenSportZivkoCingo14d
 • MegunarodenDenSportZivkoCingo19

ouzivkocingo

Leave a Comment