ОУ „Живко Чинго“ во Велгошти по четири децении ќе биде оградено. При крај се активностите со кои учениците и дечињата од градинката ќе добијат едно безбедно катче вели директорот Ѓоко Чингоски

Превземено од : O2 Televizija – O2 Телевизија

ouzivkocingo