ПРОЕКТИ

Во моментов во нашето училиште преку Проект од Светска Банка во соработка со Владата на РМ, се вршат градежни зафати на фасадата на училиштето и реконструкција на сите санитарни јазли со водоводна и електрична инсталација.

Од оваа година во нашето училиште се подобрија условите за успешна реализација на наставата по ФЗО, бидејќи во функција се стави новоизградената сала од Агенција за млади и спорт, Тодор Александров. На 4 март 2014 година бевме домаќини на голем спортски настан, на кој во различни дисциплини учествуваа екипи од сите општински и некои соседни училишта.

 

ouzivkocingo

Leave a Comment