111111111111111

Советот на родители при ОУ „Живко Чинго“, Велгошти ја продолжува соработката со наставниот кадар, со тоа што овој пат донираше училишен прибор за социјално ранливите дечиња.

„Од Лајонс клубот „Десарети“ издејствуваа школски прибор за овие дечиња. Соработката е на високо и завидно ниво со Советот на родители. Родителите од училиштето се интересираат комплетно за воспитно образовниот процес, што е за пофалба,  за проблемите кои се актуелни и за работи што се заеднички интерес за сите.“-вели директорот на училиштето, Ѓоко Чингоски.

Превземено од : http://www.webohrid.com/

Линк : http://www.webohrid.com/2015/11/16/sovetot-na-roditeli-pri-ou-zivko-cingo-so-donacija-za-socijalno-ranlivite-decinja/

ouzivkocingo

Leave a Comment