Учениците од ОУ „Живко Чинго“ од Велгошти бележат низа успеси на досегашните регионални и државни натпревари во повеќе наставни предмети

O2 Televizija – O2 Телевизија

ouzivkocingo