Наградени Општински по Математика Марија Буџакоска                           VI                  III награда Елена Кецкароска                          ... read more

Наставата во нашето училиште се одвива во современи услови по сите стандарди, со професионален кадар и со постојана примена на интеракција... read more