Наставата во нашето училиште се одвива во современи услови по сите стандарди, со професионален кадар и со постојана примена на интеракција... read more