Советот на родители при ОУ „Живко Чинго“, Велгошти ја продолжува соработката со наставниот кадар, со тоа што овој пат донираше училишен пр... read more

Пристигна и втората интерактивна електронска табла во ОУ „Живко Чинго“ во Велгошти, со цел учениците да имаат подобро образование. Прват... read more

Во изминатиот период, поранешниот ученик во ОУ „Живко Чинго“ од с. Велгошти, Владимир Шокаровски, моментално демонстратор и лаборант при И... read more