Во ОУ „Живко Чинго“ – Велгошти неуморно се работи. Имено, започна изградбата на нова библиотека. Постоечката не ги исполнуваше потребите,... read more